ΜΥΣΤΡΑΣ

The Byzantine Masterpiece

Ο Μυστράς είναι η διασημότερη Βυζαντινή καστροπολιτεία. Καμαρώνει ακούραστη στα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Χτίστηκε από τους Φράγκους του Γουλιέλμου Β’ Βιλλεαρδουίνου το 1249, αλλά το 1262 οι Παλαιολόγοι κατέλαβαν το κάστρο και  έτσι ξεκίνησε η ανάπτυξή του, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Το 1448 στέφεται  εδώ τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, γνωστός ως ο «μαρμαρωμένος βασιλιάς». Ο Μυστράς θα παραδοθεί στους Τούρκους το 1460, ενώ για ένα μικρό διάστημα θα κυριαρχήσουν οι
Ενετοί (1687-1715).

Οι Τούρκοι θα επανέλθουν κυριεύοντας την καστροπολιτεία. Το 1821 ο Μυστράς θα  κατακτήσει την ελευθερία του.


Our Recommendations

Created by kkGraphics & Internet Services